Polityka zwrotów

Zasady Ogólne

  1. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji klientów z zakupionych usług, dlatego też oferujemy elastyczną politykę zwrotów.

Warunki Zwrotu

  1. Zwrot usług, takich jak szkolenia i konsultacje, jest możliwy wyłącznie w przypadku wystąpienia istotnej niezgodności z umową, braku jej realizacji przez osobę trenerską lub wad technicznych, które uniemożliwiają korzystanie z zakupionych usług.
  2. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie problemy związane z zakupionymi usługami niezwłocznie po ich zauważeniu poprzez kontakt mailowy pod adresem hello@grzegorzmiecznikowski.pl.

Procedura Zwrotu

  1. Aby zgłosić zwrot usługi, Klient musi przesłać wiadomość e-mail zawierającą szczegółowy opis problemu oraz informacje dotyczące zakupu (numer faktury, nazwa usługi itp.).
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia, nasz zespół dokona weryfikacji oraz podjęcia decyzji odnośnie do zwrotu.

Decyzja o Zwrocie

  1. Decyzja o zwrocie usługi będzie uzależniona od oceny zgłoszenia przez nasz zespół oraz potwierdzenia istnienia niezgodności z umową.
  2. W przypadku pozytywnej decyzji, zwrócimy pełną kwotę zakupu na konto bankowe Klienta w terminie do 30 dni roboczych.

Wyjątki

  1. Zwrot usługi nie będzie możliwy w przypadku niewykorzystania lub częściowego wykorzystania zakupionych świadczeń.
  2. Usługi niestandardowe, które zostały dostosowane lub spersonalizowane zgodnie z życzeniem Klienta, nie podlegają zwrotowi.

Kontakt

  1. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki zwrotów lub innych spraw, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: hello@grzegorzmiecznikowski.pl

Brak produktów w koszyku.